Σταύρος Πολυζωγόπουλος

Όνομα πατρός: Διονύσιος

1894 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία