Κωνσταντίνος Πολυχρονάκης

Όνομα πατρός: Αντώνιος

1889 - 1971

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1889. Δικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου το 1926 με το Κόμμα Ενώσεως Φιλελευθέρων (ΚΕνΦ) και επανεξελέγη το 1928 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Το 1932 πολιτεύτηκε με το ΚΦ στην περιφέρεια Ηρακλείου, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΦ το 1936. Το 1946 εξελέγη βουλευτής Ηρακλείου με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον Συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ). Πολιτεύθηκε το 1950 και το 1951 στην περιφέρεια Ηρακλείου ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 20/9/1971.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία