Κωνσταντίνος Ποντίδης

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1886 -

Διδάσκαλος

Γεννήθηκε το 1886. Δημοδιδάσκαλος. Εξελέγη βουλευτής Έβρου στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία