Παναγιώτης Πουλίτσας

Όνομα πατρός: Ηλίας

1881 -

Πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας

Γεννήθηκε το 1881. Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις 4 έως τις 18 Απριλίου 1946. Εξελέγη βουλευτής Αθηνών στις εκλογές του 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία