Εμμανουήλ Πρωϊμάκης

Όνομα πατρός: Ιωσήφ

1905 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία