Ιστορικό εκλογών

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

«Για πρώτη ίσως φορά διεξήχθησαν εκλογές με τέτοια παραδειγματική τάξι. […] Οι εκλογείς, γέροι που έχουν ζυμωθή μέσα στα ρωμέϊκα εκλογικά “νταβαντούρια” μιας ολόκληρης ζωής και νέοι, που πρωτοαντίκρυσαν την κάλπη μετά την τελευταία παγκόσμια αλληλοσφαγή, μπήκαν πολιτισμένα στην ουρά, έφτασαν μπροστά στο δικαστικό εκπρόσωπο, έδωσαν το εκλογικό τους βιβλιάριο, πήραν από τους αντιπροσώπους των κομμάτων τα ψηφοδέλτια, ξεχώρισαν πίσω από το παραβάν τους εκλεκτούς των και τους έρριξαν μέσα στη μικροσκοπική αυτή Βουλή, την κάλπη».

εφ. Εμπρός, 17.11.1952

«Η ψηφοφορία, κατά τας χθεσινάς εκλογάς, διεξήχθη ομαλώς και χωρίς επεισόδια, πλην ασημάντων εξαιρέσεων… Η ψηφοφορία ήρχισε κανονικώς την προσδιορισμένην ώρα, δηλαδή από τη ανατολή του ηλίου, εις τας 7.09 π.μ. εις όλα τα τμήματα, πλην του Καματερού (Λιοσίων), όπου, ολίγον προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας ο δικαστικός αντιπρόσωπος υπέστη καρδιακήν προσβολήν και απεβίωσεν εκ ανακοπής και Πετραλώνων, διότι τα επτά εκ των 10 τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εφορευτικής επιτροπής εστερούντο γραμματικών γνώσεων. Επίσης εις όλα τα τμήματα έληξε η ψηφοφορία την 5.11 μ.μ…».

εφ. Ελευθερία, 17.11.1952