ΕΠΕΚ-ΚΦ - Ένωσις κομμάτων ΕΠΕΚ - Φιλελευθέρων

1952-10-08 - 1952-11-16

Εκλογικός συνασπισμός που συγκροτήθηκε εν όψει των εκλογών του 1952 από την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου και το Κόμμα Φιλελευθέρων προκειμένου να αντιπαρατεθούν στον Ελληνικό Συναγερμό υπό τον Αλέξανδρο Παπάγο. Πέραν των δύο βασικών κομμάτων ο συνασπισμός διευρύνθηκε με συμμετοχή υποψηφίων του Λαϊκού Κόμματος στην Πελοπόννησο, καθώς και δύο υποψηφίων του Σοσιαλιστικού Κόμματος – Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Κατερίνα Δέδε, Ο σύντομος πολιτικός βίος της ΕΠΕΚ. Η ανάδυση του Κέντρου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα 2016.