Το Έργο επιχειρεί για πρώτη φορά μία πλήρη χαρτογράφηση των Κοινοβουλίων που προέκυψαν από τις εκλογικές αναμετρήσεις 1946-1956 μέσω της συγκρότησης ενός βιογραφικού λεξικού των 858 βουλευτών / βουλευτριών της περιόδου.

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΟΥΛΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ