Το Λεξικό καλύπτει την περίοδο 1946-1958, η οποία δομείται με βάση τις αντίστοιχες εκλογικές αναμετρήσεις. Η πολιτική αστάθεια της περιόδου αποτυπώνεται τόσο στις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1946, 1950, 1951, 1952 και 1956, όσο και στην πληθώρα νέων πολιτικών κομμάτων τα οποία ιδρύθηκαν εν όψει των εκλογών αλλά και σχηματίστηκαν μετεκλογικά εντός του Κοινοβουλίου.

Ταυτόχρονα, οι εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου επέφεραν μεγάλη ανανέωση στο κοινοβουλευτικό προσωπικό καθώς, παρότι μεγάλος αριθμός βουλευτών της προπολεμικής περιόδου συνέχισε την πορεία του, ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός βουλευτών εξελέγη για πρώτη φορά μεταπολεμικά.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που καθόρισαν το χρονικό ανάπτυγμα του Λεξικού των Βουλευτών.