Τη Βουλή της Γ΄ Περιόδου συγκροτούσαν 300 βουλευτές, οι οποίοι προέρχονταν από τέσσερα κόμματα. Η σύνθεση της Βουλής, όπως αυτή προέκυψε μετά τις εκλογές, δεν παρέμεινε σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι επαναληπτικές και αναπληρωματικές εκλογές που διεξήχθησαν, οι πολιτικές μετακινήσεις βουλευτών, η συγκρότηση νέων κοινοβουλευτικών ομάδων αλλά και κομμάτων, καθώς και η συγχώνευση κάποιων, μετέβαλαν συχνά τον συσχετισμό δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου. Στα γραφήματα αποτυπώνονται η κατανομή εδρών μετά τις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952, καθώς και οι μείζονες μεταβολές: α) της 29ης Μαρτίου 1953 μετά τη διεξαγωγή και των επαναληπτικών εκλογών, β) της 31ης Ιουλίου 1953 μετά την ίδρυση του Δημοκρατικού Κόμματος, γ) της 4ης Φεβρουαρίου 1954 μετά τη συγκρότηση του Δημοκρατικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού, δ) της 3ης Φεβρουαρίου 1955 μετά την ίδρυση του Κόμματος των Προοδευτικών, ε) της 26ης Απριλίου 1955 μετά την ίδρυση της Φιλελεύθερης Δημοκρατικής Ένωσης και στ) η σύνθεση της Βουλής πριν τη διάλυσή της στις 11Ιανουαρίου 1956.


Επιλέγοντας με τον κέρσορα οποιοδήποτε σημείο πάνω στο γράφημα έχετε τη δυνατότητα να παραμείνετε σε αυτό. Με την ίδια ακριβώς κίνηση μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο.

© 2020 – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – EIE