Τη Βουλή της Δ΄ Περιόδου συγκροτούσαν 300 βουλευτές και βουλεύτριες, που προέρχονταν από οκτώ κόμματα, ενώ περιλαμβάνονταν και ανεξάρτητοι. Οι έδρες των κομμάτων δεν παρέμειναν σταθερές στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς σημειώθηκαν πολιτικές μετακινήσεις βουλευτών, συγχώνευση κομμάτων, αλλά και διαγραφές βουλευτών, τα οποία μετέβαλαν τον συσχετισμό δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου. Στα γραφήματα αποτυπώνονται η κατανομή των εδρών μετά τις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 1956, καθώς και οι μείζονες μεταβολές: α) της 11ης Μαρτίου 1957 μετά τη συγχώνευση της Φιλελεύθερης Δημοκρατικής Ένωσης με το Κόμμα Φιλελευθέρων, β) της 2ας Μαρτίου 1958 μετά τη διαγραφή βουλευτών από την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση και γ) η σύνθεση της Βουλής πριν τη διάλυσή της στις 2 Απριλίου 1958.


Επιλέγοντας με τον κέρσορα οποιοδήποτε σημείο πάνω στο γράφημα έχετε τη δυνατότητα να παραμείνετε σε αυτό. Με την ίδια ακριβώς κίνηση μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο.

© 2020 – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – EIE