ΔΕ - Δημοκρατική Ένωσις

Ευρύς εκλογικός συνασπισμός που συγκροτήθηκε εν όψει των εκλογών του 1956, στον οποίο συμμετείχαν το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, η Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο, το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού υπό τους Γεώργιο Καρτάλη και Αλέξανδρο Σβώλο, η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά υπό τον Ιωάννη Πασαλίδη, το Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων υπό τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή, η Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου υπό τον Σάββα Παπαπολίτη και το Λαϊκό Κόμμα υπό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη.