Ανεξάρτητοι -

Στην κατηγορία "Ανεξάρτητοι" υπάγονται οι βουλευτές που είτε εξελέγησαν χωρίς να εντάσσονται σε συγκεκριμένο κομματικό ψηφοδέλτιο, είτε ανεξαρτητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της βουλευτικής τους θητείας.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΔΚΕΛ - Δημοκρατικόν Κόμμα Εργαζόμενου Λαού

Συγκροτήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1953 μετά την ενοποίηση της ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος υπό τον Στυλιανό Αλλαμανή, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα – ΕΛΔ υπό την προεδρία του Αλέξανδρου Σβώλου με συναρχηγούς τους δύο επικεφαλής. Διαλύθηκε οριστικά στις 3 Φεβρουαρίου 1960 όταν ο Στυλιανός Αλλαμανής προσχώρησε στη Νέα Πολιτική Μερίδα.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΕΠΕΚ - Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου

Αποτέλεσε τη μετεξέλιξη του ομώνυμου συνασπισμού του Κόμματος Προοδευτικών Φιλελευθέρων, του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος και της ομάδας πολιτευτών υπό τον Καρτάλη σε κόμμα. Η δήλωση για τη συγκρότηση κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας κατατέθηκε στη Βουλή στις 24 Απριλίου 1950, ωστόσο η ουσιαστική συγχώνευση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του ίδιου έτους με τη σύνταξη του καταστατικού του κόμματος. Η ΕΠΕΚ συνέχισε να υφίσταται έως το 1961, οπότε συγχωνεύθηκε με την Ένωση Κέντρου.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΕΡΕ - Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις

Ιδρύθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1956 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματος έως το 1963, οπότε ανέλαβε ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Η ΕΡΕ διαλύθηκε οριστικά λίγο πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΕΔΑ - Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά

Συγκροτήθηκε στις 3 Αυγούστου 1951 ως συνασπισμός μικρότερων αριστερών κομμάτων και πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες συμμετείχαν στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) και απείχαν από τις εκλογές του 1946. Στην Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά συσπειρώθηκαν ο Δημοκρατικός Συναγερμός με εκπρόσωπο τον Διονύσιο Χριστάκο, το Κόμμα Αριστερών Φιλελευθέρων υπό τους Νεόκοσμο Γρηγοριάδη και Σταμάτιο Χατζήμπεη, το Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό Κόμμα υπό τον Μιχάλη Κύρκο, η Δημοκρατική Ένωση του Στυλιανού Κρητικά και η Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Κοκορέλη. Επικεφαλής τέθηκε ο Ιωάννης Πασαλίδης.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΚΑΕ - Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων

Συγκροτήθηκε το καλοκαίρι του 1955 από τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή και αποτέλεσε μετεξέλιξη του Συναγερμού Αγροτών και Εργαζομένων. Τον Φεβρουάριο του 1961 συγχωνεύθηκε με το Δημοκρατικό Κέντρο – ΑΦΕ υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, ενώ στη συνέχεια αποτέλεσε μαζί με την Κίνηση Εθνικής Αναδημιουργίας τους βασικούς πολιτικούς σχηματισμούς στη συγκρότηση της Ένωσης Κέντρου.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΚΠ - Κόμμα των Προοδευτικών

Ιδρύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1955 από τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί το 1954 από τον Ελληνικό Συναγερμό μετά τη ρήξη του με τον Αλέξανδρο Παπάγο. Στο κόμμα προσχώρησαν σταδιακά 29 βουλευτές από τον Ελληνικό Συναγερμό.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΚΦ - Κόμμα Φιλελευθέρων

Το Κόμμα Φιλελευθέρων ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1910 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1936 την ηγεσία ανέλαβε ο Θεμιστοκλής Σοφούλης έως τον θάνατό του το 1949, οπότε ανέλαβε ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Το 1954 στην ηγεσία προστέθηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Η πολιτική και εκλογική παρουσία του Κόμματος Φιλελευθέρων συνεχίστηκε έως το 1961 οπότε συγκροτήθηκε η Ένωση Κέντρου.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΦΔΕ - Φιλελευθέρα Δημοκρατική Ένωσις

Ιδρύθηκε στις 11 Απριλίου 1955 από τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Στο νέο κόμμα προσχώρησαν οι δώδεκα βουλευτές (9 του Κόμματος Φιλελευθέρων και 3 της Εθνικής Προοδευτικής Ένωσης Κέντρου) που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 1955. Το κόμμα έπαψε να υφίσταται στα τέλη Φεβρουαρίου του 1957, οπότε συγχωνεύθηκε με το Κόμμα Φιλελευθέρων.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ