Στους χάρτες αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών 1946-1956 ανά εκλογική περιφέρεια, με βάση τον εκάστοτε εκλογικό νόμο (εντός παρένθεσης σημειώνεται ο αριθμός των εδρών). Επιλέγοντας συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια εμφανίζονται τα ονόματα των βουλευτών και το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν (περιλαμβάνονται και οι επιλαχόντες που απέκτησαν τη βουλευτική ιδιότητα, καθώς και όσοι αναδείχθηκαν από επαναληπτικές ή αναπληρωματικές εκλογές).© 2020 – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – EIE