Περιλαμβάνονται οι υπουργικές θητείες των βουλευτών του Λεξικού κατά την περίοδο 1946-1958. Δεν έχουν συμπεριληφθεί οι προσωρινές αναλήψεις  υπουργικών καθηκόντων, καθώς και οι πρόσκαιρες αναπληρώσεις υπουργών.


 • Αντιπροεδρία Υπουργικού Συμβουλίου

  Αντιπροεδρία Υπουργικού Συμβουλίου

 • Προεδρία της Βουλής

  Προεδρία της Βουλής

 • Πρωθυπουργία

  Πρωθυπουργία

  Εναλλακτική Ονομασία: Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου


   

  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Αεροπορίας

  Υπουργείο Αεροπορίας

 • Υπουργείο άνευ Χαρτοφυλακίου

  Υπουργείο άνευ Χαρτοφυλακίου

 • Υπουργείο Ανοικοδομήσεως

  Υπουργείο Ανοικοδομήσεως

  Εναλλακτική Ονομασία: Υπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Βιομηχανίας

  Υπουργείο Βιομηχανίας

 • Υπουργείο Βορείου Ελλάδος

  Υπουργείο Βορείου Ελλάδος

 • Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

  Υπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • Υπουργείο Γεωργίας

  Υπουργείο Γεωργίας

 • Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως

  Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως

 • Υπουργείο Δημοσίων Έργων

  Υπουργείο Δημοσίων Έργων

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

  Υπουργείο Δικαιοσύνης

 • Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

  Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

  Εναλλακτική Ονομασία: Υπουργείο Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

  Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

 • Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

 • Υπουργείο Εμπορίου

  Υπουργείο Εμπορίου

 • Υπουργείο Εξωτερικών

  Υπουργείο Εξωτερικών

 • Υπουργείο Εργασίας

  Υπουργείο Εργασίας

 • Υπουργείο Εσωτερικών

  Υπουργείο Εσωτερικών

 • Υπουργείο Εφοδιασμού

  Υπουργείο Εφοδιασμού

  Εναλλακτική Ονομασία: Εφοδιασμού και Διανομών


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Μεταφορών

  Υπουργείο Μεταφορών

 • Υπουργείο Ναυτικών

  Υπουργείο Ναυτικών

 • Υπουργείο Οικονομικών

  Υπουργείο Οικονομικών

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Εναλλακτική Ονομασία: Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας, Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

  Υπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

 • Υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού

  Υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού

 • Υπουργείο Προνοίας

  Υπουργείο Προνοίας

  Εναλλακτική Ονομασία: Κοινωνικής Προνοίας


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υπουργείο Στρατιωτικών

  Υπουργείο Στρατιωτικών

 • Υπουργείο Συγκοινωνιών

  Υπουργείο Συγκοινωνιών

 • Υπουργείο Συντονισμού

  Υπουργείο Συντονισμού

 • Υπουργείο Ταχυδρομείων Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας

  Υπουργείο Ταχυδρομείων Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας

 • Υπουργείο Υγιεινής

  Υπουργείο Υγιεινής

 • Υφυπουργείο Αεροπορίας

  Υφυπουργείο Αεροπορίας

 • Υφυπουργείο Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων

  Υφυπουργείο Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων

  Εναλλακτική Ονομασία: Υφυπουργείο Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Θράκης

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Θράκης

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης

 • Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Νήσων Αιγαίου

  Υφυπουργείο Γενικής Διοίκησης Νήσων Αιγαίου

  Εναλλακτική Ονομασία: Γενική Διοίκηση Νήσων Αρχιπελάγους


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Γεωργίας

  Υφυπουργείο Γεωργίας

 • Υφυπουργείο Δημοσίων Έργων

  Υφυπουργείο Δημοσίων Έργων

 • Υφυπουργείο Εθνικής Αμύνης

  Υφυπουργείο Εθνικής Αμύνης

 • Υφυπουργείο Εθνικής Οικονομίας

  Υφυπουργείο Εθνικής Οικονομίας

 • Υφυπουργείο Εμπορίου

  Υφυπουργείο Εμπορίου

 • Υφυπουργείο Εξωτερικών

  Υφυπουργείο Εξωτερικών

 • Υφυπουργείο Εργασίας

  Υφυπουργείο Εργασίας

 • Υφυπουργείο Εσωτερικών

  Υφυπουργείο Εσωτερικών

 • Υφυπουργείο Εφοδιασμού

  Υφυπουργείο Εφοδιασμού

  Εναλλακτική Ονομασία: Υφυπουργείο Εφοδιασμού και Διανομών


   

  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   

 • Υφυπουργείο Κοινωνικής Προνοίας

  Υφυπουργείο Κοινωνικής Προνοίας

 • Υφυπουργείο Ναυτικών

  Υφυπουργείο Ναυτικών

 • Υφυπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως

  Υφυπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως

 • Υφυπουργείο Οικονομικών

  Υφυπουργείο Οικονομικών

 • Υφυπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υφυπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 • Υφυπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

  Υφυπουργείο παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως

 • Υφυπουργείο Στρατιωτικών

  Υφυπουργείο Στρατιωτικών

 • Υφυπουργείο Συγκοινωνιών

  Υφυπουργείο Συγκοινωνιών

 • Υφυπουργείο Συντονισμού

  Υφυπουργείο Συντονισμού

 • Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

  Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών

 • Υφυπουργείο Υγιεινής

  Υφυπουργείο Υγιεινής