ΕΠΕ - Εθνική Πολιτική Ένωσις

1946 - 1946

Συνασπισμός που συγκροτήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1946 από το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο, το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Στον συνασπισμό συμμετείχαν επίσης η πολιτική ομάδα Σοσιαλιστική Ελληνική Ένωση υπό τον Γρηγόριο Κασιμάτη και δεκατρείς ανεξάρτητοι υποψήφιοι, προερχόμενοι από τη Δημοκρατική Ένωση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις του συνασπισμού διατηρούσαν την αυτοτέλειά τους, αποδίδοντάς του εκλογικό χαρακτήρα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Φίλιππος Φόρτωμας, «Η συγκρότηση του Κόμματος Βενιζελικών Φιλελευθέρων και οι εκλογές του 1946», Γρηγόριος Ψαλλίδας (επιμ.), Οι εκλογές του 1946. Σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα 2008, σ. 42-71.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Μεταρρυθμιστές σε διασταυρούμενα πυρά: Το ΔΣΚ και το ΕΕΚ στις εκλογές του 1946», Γρηγόριος Ψαλλίδας (επιμ.), Οι εκλογές του 1946. Σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα 2008, σ. 72-88.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ελληνικός Φιλελευθερισμός. Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979, Αθήνα 2010.

Σωτήρης Ριζάς, Από την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Αθήνα 2011.


 

      ΕΕ - Ένωσις Εθνικοφρρόνων

1946 - 1946

Εκλογικός συνασπισμός που συγκροτήθηκε στις αρχές του 1946, εν όψει των βουλευτικών εκλογών του Μαρτίου της ίδιας χρονιάς. Στον συγκεκριμένο εκλογικό συνασπισμό συμμετείχαν το Κόμμα Εθνικοφρόνων του Θεόδωρου Τουρκοβασίλη, το Λαϊκό Αγροτικό Κόμμα του Γεωργίου Παμπούκα και τρεις πολιτευτές του Λαϊκού Κόμματος (Γιαννόπουλος Δημήτριος, Πετρινός Θεόδωρος, Βαρβιτσιώτης Νικήτας). Επρόκειτο για ένα τοπικό και περιφερειακό πολιτικό σχήμα με κύρια επιρροή στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο, απ’ όπου κατάγονταν τα κυριότερα στελέχη του.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.


 

      ΗΠΕ - Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρόνων

1946 - 1946

Εκλογικός συνασπισμός κομμάτων και πολιτικών ομάδων των φιλοβασιλικών πολιτικών δυνάμεων. Κυρίαρχη πολιτική δύναμη εντός του συνασπισμού ήταν το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), την διεύθυνση του οποίου είχε αναλάβει τετραμελής Διοικούσα Επιτροπή υπό τους Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, Ιωάννη Θεοτόκη, Πέτρο Μαυρομιχάλη και Στέφανο Στεφανόπουλο. Με το Λαϊκό Κόμμα συμμάχησαν στον συνασπισμό της ΗΠΕ το Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων υπό τον Στυλιανό Γονατά και το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα υπό τον Απόστολο Αλεξανδρή. Στην ΗΠΕ συμμετείχαν επίσης το Κόμμα Πατριωτικής Ενώσεως υπό τον Ηρακλή Μπάτζιο, το Κόμμα Βασιλοφρόνων, το οποίο αποτελούσε συνασπισμό τριών πολιτευτών από την περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος, το Πανελλήνιο Εθνικό Κόμμα υπό τον Αλέξανδρο Σακελλαρίου, η Πολιτική Ομάδα ΕΜΠΡΟΣ υπό τον Δημήτριο Σφαέλλο, το Κόμμα Ανασυγκροτήσεως και η Κοινωνική Ριζοσπαστική Ένωση. Ακόμη, με τον συνασπισμό πολιτεύτηκαν ως συνεργαζόμενα τέσσερα στελέχη του Εθνικού Κόμματος Ελλάδος υπό τον Ναπολέοντα Ζέρβα στην περιφέρεια Τρικάλων, καθώς και ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Κωνσταντίνα Μπότσιου, «Το πολιτικό πρόγραμμα του Λαϊκού Κόμματος στις εκλογές του 1946», Γρηγόριος Ψαλλίδας (επιμ.), Οι εκλογές του 1946. Σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα 2008, σ. 171-195.

Σωτήρης Ριζάς, Από την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Αθήνα 2011.