Τη Βουλή της Α΄ Περιόδου συγκροτούσαν 250 βουλευτές, οι οποίοι προέρχονταν από δεκαπέντε κόμματα και έναν συνασπισμό, ενώ περιλαμβάνονταν και ανεξάρτητοι. Η σύνθεση της Βουλής, όπως αυτή προέκυψε μετά τις εκλογές, δεν παρέμεινε σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πολιτικές μετακινήσεις βουλευτών, η συγκρότηση νέων κοινοβουλευτικών ομάδων αλλά και κομμάτων, καθώς και η συγχώνευση κάποιων μετέβαλαν συχνά τον συσχετισμό δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου. Στα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή εδρών μετά τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950, καθώς και οι μείζονες μεταβολές: α) της 10ης Μαΐου 1950 μετά τη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Δημοκρατικών Αριστερών και Αριστερών Φιλελευθέρων, β) της 16ης Νοεμβρίου 1950 μετά τον σχηματισμό της Ανεξάρτητης Ομάδας Λαϊκών βουλευτών, γ) της 20ης Ιανουαρίου 1951 μετά την ίδρυση του Λαϊκού Ενωτικού Κόμματος, δ) της 5ης Ιουλίου 1951 μετά τη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και ε) η σύνθεση της Βουλής πριν τη διάλυσή της στις 30 Ιουλίου 1951.