ΔΠ - Δημοκρατική Παράταξις

1950 - 1950

Εκλογικός συνασπισμός που συγκροτήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1950 και αποτέλεσε την εκλογική έκφραση της Αριστεράς μετά τον Εμφύλιο. Στον συνασπισμό συμμετείχαν η Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών υπό τον Ιωάννη Σοφιανόπουλο, το Κόμμα Αριστερών Φιλελευθέρων υπό τους Σταμάτη Χατζήμπεη και Νεόκοσμο Γρηγοριάδη και το Σοσιαλιστικό Κόμμμα – Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας υπό τον Αλέξανδρο Σβώλο.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Τάσος Τρίκκας, ΕΔΑ, 1951-1967. Το νέο πρόσωπο της Αριστεράς, τ. Α΄, Αθήνα 2009.


 

      ΕΠΕΚ (συνασπισμός) - Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου

1950-01-15 - 1950-07-14

Συνασπισμός κεντρώων δυνάμεων που σχηματίστηκε εν όψει των εκλογών του 1950 από το Κόμμα Προοδευτικών Φιλελευθέρων υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα, το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα υπό τον Εμμανουήλ Τσουδερό και ομάδα πολιτευτών υπό τον Γεώργιο Καρτάλη. Μετά τις εκλογές ο συνασπισμός συνέχισε να υφίσταται ως κομματική συνεργασία εντός του Κοινοβουλίου μέχρι τις 14 Ιουλίου του ίδιου έτους, οπότε μετεξελίχθηκε σε κόμμα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Κατερίνα Δέδε, Ο σύντομος πολιτικός βίος της ΕΠΕΚ. Η ανάδυση του Κέντρου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα 2016.


 

      ΜΕΑ - Μέτωπον Εθνικής Αναδημιουργίας

1950 - 1950

Εκλογικός συνασπισμός που συγκροτήθηκε εν όψει των εκλογών του 1950 από το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο με τη συνεργασία τριών μικρών κομμάτων: του Πανελλήνιου Εθνικού Κόμματος υπό τον Αλέξανδρο Σακελλαρίου, του Κόμματος Πατριωτικής Ενώσεως υπό τον Δημήτρη Μπότσαρη και του Λαϊκού Προοδευτικού Κόμματος υπό τον Νικόλαο Παπαδόπουλο.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ελληνικός Φιλελευθερισμός. Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979, Αθήνα 2010.


 

      ΠΑΕ - Παράταξις Αγροτών και Εργαζομένων

1950 - 1950

Εκλογικός συνασπισμός περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας, που συγκροτήθηκε εν όψει των εκλογών του 1950 από τον Συναγερμό Αγροτών και Εργαζομένων υπό τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή και το Εθνικό Προοδευτικό Αγροτικό Κόμμα υπό τον Αλέξανδρο Μυλωνά.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.


 

      ΠΑΠ - Πολιτική Ανεξάρτητος Παράταξις

1950 - 1950

Εκλογικός συνασπισμός που συγκροτήθηκε εν όψει των εκλογών του 1950 από το Κόμμα Εθνικοφρόνων υπό τον Θεόδωρο Τουρκοβασίλη, την Ελληνική Αναγέννηση υπό τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη και πολιτικής ομάδας υπό τον Κωνσταντίνο Κοτζιά.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.