Τη Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή συγκροτούσαν 354 βουλευτές, οι οποίοι προέρχονταν από δεκαεπτά κόμματα, ενώ αρκετοί δήλωσαν ανεξάρτητοι εντός του Κοινοβουλίου. Η σύνθεση της Βουλής, όπως αυτή προέκυψε μετά τις εκλογές, δεν παρέμεινε σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι πολιτικές μετακινήσεις βουλευτών, η συγκρότηση νέων κοινοβουλευτικών ομάδων αλλά και κομμάτων, καθώς και η συγχώνευση κάποιων, μετέβαλαν συχνά τον συσχετισμό δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου. Στα γραφήματα αποτυπώνεται η αρχική σύνθεση της Βουλής μετά τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946, καθώς και οι μείζονες μεταβολές: α) της 10ης Φεβρουαρίου 1947 μετά την ίδρυση του Νέου Κόμματος, β) της 28ης Νοεμβρίου 1947 μετά τη συγχώνευση του Κόμματος Βενιζελικών Φιλελευθέρων με το Κόμμα Φιλελευθέρων, γ) της 20ης Οκτωβρίου 1948 μετά τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Κοινοβουλευτικής Ομάδας και δ) η σύνθεση της Βουλής πριν τη διάλυσή της στις 8 Ιανουαρίου 1950.


Επιλέγοντας με τον κέρσορα οποιοδήποτε σημείο πάνω στο γράφημα έχετε τη δυνατότητα να παραμείνετε σε αυτό. Με την ίδια ακριβώς κίνηση μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο.

© 2020 – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – EIE